Lectures and seminars

Lot of specialists and professionals from all over the World visit our department every year. Their lectures and seminars are key part of the....

Naší katedru navštěvují odborníci z celého světa. Jejich přednášky tvoří nedílnou součást rozvoje vědecké osobnosti každého doktoranda a vědeckého pracovníka našeho pracoviště. Neméně důležité jsou také semináře a kurzy, které si připravujeme vzájemně. Umožňuje nám to rozšiřovat si obzory v širokém spektru témat. Podklady v podobě slajdů a abstraktů k jednotlivým přednáškám naleznete na této stránce.