Our graduates

Každý akademický rok opustí katedru řídicí techniky absolventi - noví inženýři. Doufáme, že mnozí z nich dosáhnou díky získanému vydělání významných pracovních a vědeckých výsledků. Dokladem naší úspěšnosti je i fakt, že mnoho úspešných odborníků studovalo na naší katedře.