Katedra

Zabýváme se informatikou pro reálný svět

automatickým řízením systémů inženýrských, fyzikálních, biologických, medicínských, dopravních, ekonomických a dalších, v nejširším smyslu: od teorie, modelování a návrhu, přes algoritmy, software a hardware, sítě a komunikace, automaty, vestavěné systémy a robotiku, až po praktické aplikace a jejich průmyslové realizace. Nově se věnujeme i nanotechnologii a tenkým vrstvám.

Studenti se u nás naučí

počítače nejen používat a programovat, ale i učit je „přemýšlet“ a jednat. Naučí se propojit počítač s reálným světem: tak aby vnímal co se kolem děje, aby se chytře a rychle rozhodl co udělá a aby to šikovně udělal. A pak zase dokola. Říká se tomu zpětná vazba a je to jeden ze základních principů světa: bez ní by neexistoval žádný živý tvor, vlastně by život vůbec nevznikl. Bez ní se dnes neobejde žádný reálný systém ani jeho výroba. U nás se studenti učí zpětnou vazbu analyzovat, navrhnout i realizovat.

Možnosti specializace

nejprve se naučíte od každého trochu a pak si sami vyberete co vás bude bavit: teorii řízení nebo programování řídicích systémů. Operační systémy nebo sítě. Software nebo hardware. Řídicí počítače či vestavěné systémy. Anebo se zaměříte na některou konkrétní aplikační oblast řízení.

Proč studovat informatiku na naší katedře

jinde se dozvíte, jak počítače užívat nebo programovat. U nás se navíc dozvíte i to, jak je naučit „přemýšlet“, rozhodovat a jednat. Protože reálné systémy vlastně neřídí počítače ani jejich programy, ale spíš „to chytré“ v nich.

Co se u nás naučíte řídit

automobily, lodě, letadla i rakety. Průmyslové procesy i výrobní linky. Elektrárny sluneční, tepelné i jaderné. Komunikační procesy, protokoly, internet. Chov ryb i ochrnuté lidské svaly. Roboty kráčející, jezdící i průmyslové. Ekonomické procesy, modely burzy i investování.

Kdo jsou naši pedagogové

na katedře učí světoznámí vědci (např. Vladimír Kučera, prezident Mezinárodní federace automatického řízení IFAC a autor po celém světě známé polynomiální teorie řízení), přední odborníci zahraničních firem (např. Vladimír Havlena, vedoucí výzkumník v americké firmě Honeywell, autor mnoha realizací po celé zeměkouli a držitel mnoha US patentů), známí vynálezci (např. Ondřej Vysoký, autor převratného principu lineárního spalovacího motoru) a hlavně mnoho a mnoho nadšených talentovaných mladíků.

Moderně vybavené laboratoře

ne všechny katedry mají laboratoře. U nás si můžete hrát v mnoha moderně vybavených laboratořích:

 • Laboratoř prostředků pro řízení a elektroniky
 • Allen-Bradley Lab
 • Laboratoř teorie řízení
 • Real-time Lab
 • Embeded Systems Lab

Některé laboratorní experimenty můžete programovat a řídit přes internet z domova.

Účast studentů na výzkumu

moderní výzkum potřebuje mladé lidi. Při studiu u nás budete přímo vybízení k účasti na našich zajímavých výzkumných projektech, ať už mezinárodních, evropských, NATO či průmyslových. Budete-li chtít, určitě si vyberete.

Pomoc při nástupu do další kariéry

absolvujícím studentům poskytujeme každoročně v akci KONTAKT možnost prezentovat bakalářskou nebo diplomovou práci před zástupci firem a velkých průmyslových podniků. Tím jim otevíráme dveře k zajímavému zaměstnání.

Kde se uplatní naši absolventi

možnosti uplatnění absolventů programu Kybernetika a robotika jsou široké a stále rostou. Typicky jsou naši absolventi: vývojáři, integrátoři systémů, výzkumní pracovníci, procesní inženýři, vědci a učitelé, aplikační programátoři, pracovníci technické podpory zákazníků, vedoucí oddělení technického vývoje, manažeři vyšších stupňů až po vedení společností, zakladatelé vlastních firem.

V těchto i dalších funkcích úspěšně pracují v nejrůznějších oblastech průmyslu (automobilový, letecký, zpracovatelský, potravinářský, chemický,…), energetiky, dopravy, informatiky, zdravotnictví apod. Absolvování oboru, kromě jiného, poskytuje i dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech (PhD.) na nejrůznějších technických univerzitách včetně zahraničních.

Podstatou úspěchu našich absolventů jsou hluboké znalosti inženýrských principů, založených na matematických, fyzikálních, informatických, systémových a kybernetických vědách a procvičených praktickými aplikacemi a projektovými zkušenostmi z různých oblastí. Ukazuje se, že mezioborovost a flexibilita studia je v zaměstnání velkou konkurenční výhodou. Studium poskytuje dobré základy a dovednosti širšího uplatnění i těm, které nakonec život odnese daleko od původně studovaných oborů.

Doktorské studium a jeho podpora

nadaní a pracovití absolventi u nás mohou pokračovat v doktorském studiu. V našich výzkumných týmech pak řeší úkoly světového kalibru a své výsledky publikují v prestižních mezinárodních časopisech. Často pobývají u našich partnerů v cizině a povinně se zúčastňují zahraničních konferencí. Mnozí se přímo podílí na mezinárodních projektech a berou za to odpovídající plat.

Významné výsledky základního výzkumu

 • Originální metody návrhu řídicích systémů pomocí polynomů
 • Rychlé a spolehlivé algoritmy pro počítání s maticemi polynomů
 • Algoritmy distribuovaného řízení pro energetiku
 • Bezpečná synchronizace chaotických systémů
 • Nové metody návrhu robustních regulátorů

Významné aplikační výsledky

 • Lineární spalovací motor
 • Optimalizace průmyslové energetiky v Austrálii
 • Nano-řízení pro elektronový mikroskop
 • Optimalizace paralelních programů pro FPGA
 • Lineární elektromotor pro aktivní tlumení automobilu
 • Řízení pole kolektorů ve španělské sluneční elektrárně
 • Optimalizační systém chovu ryb
 • Řízení obřích astronomických teleskopů v Chile
 • Tenké vrstvy převratně nových vlastností a jejich nanášení

Významné průmyslové realizace

 • Optimalizace parogenerátoru v podniku Samsung Fine Chemicals v Jižní Koreji
 • Vývoj modulu pro zabezpečovací techniku vlaků v celé Evropě
 • Optimalizace procesu spalování v teplárně Otrokovice
 • Komunikační protokol pro vlaky Pendolino

Významné projekty

více než dvě třetiny příjmů katedry pochází z projektů pro průmyslové firmy a veřejné agentury z celého světa. Právě nám běží přes 50 projektů: Centrum aplikované kybernetiky, Centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, evropské projekty (např. ARTIST, GOLEM, FRESCOR, EUSOPHOS, ACFA), několik projektů Ministerstva průmyslu a obchodu, GAČR a další.

Naši nejbližší průmysloví partneři

Honeywell, Siemens, Rockwell Automation, Thales, VisualTools, CEA, Alstom, Unicontrols, UNIS, Aero, Škoda Auto, DaimlerChtrysler, Delong Instruments, Ricardo, TECO, WAGO a další.

Naši nejbližší výzkumní partneři

ETH Zürich, EPFL Lausanne, LAAS Toulouse, INPG Grenoble, Strathcylde University, Glasgow University, Twente Universiteit, Universität Wurzburg, TU Kaiserslautern, Uppsala Universitet, LTH Lund, KTH Stockholm, University of Cantabria, UPVLC Valencia, SSSA Pisa, European Southern Observatory, CINVESTAV Mexico a Guadalajara, City University Hong Kong, University of Texas at Arlington, ...

V České republice zejména: Ústav teorie informace a automatizace a Ústav informatiky Akademie věd, Neurologická klinika 1. LF UK, Vojenský technický ústav letectva a PVO a mnohé technické univerzity.

Mezinárodní kontakty

Katedra řídicí techniky hraje významnou roli v mezinárodním výzkumu. Často jezdíme do ciziny a často přijímáme návštěvy z celého světa. Jsme aktivní v mezinárodních učených a profesních společnostech jako je IEEE, IFAC, AMS, SIAM, EUCA. Často organizujeme mezinárodní konference, naposledy Světový kongres IFAC 

text