Kristian Hengster-Movric: Synchronizing Region Approach to Identical LTI System State Synchronization Distributed Control - Continuous and discrete-time systems, state, output-feedback and delays

27.02.2015 - 14:00
Místo konání
KN:E-14
Typ
přednáška
Zaměření
výzkum
Organizátor
Katedra řídicí techniky
Kontaktní osoby