Matthieu Thomas (STM Prague): Control challenges in switched DC-DC converters

15.05.2015 - 14:00
Místo konání
KN:E-14

Everyone warmly welcome.

Typ
přednáška
Zaměření
výzkum
Organizátor
Katedra řídicí techniky
Kontaktní osoby