Naše katedra se významně podílela na excelentních výsledcích výzkumu v rámci hodnocení II. pilíře RVVI

Téměř polovina excelentních výsledků Fakulty elektrotechnické, které vybraly expertní panely rady vlády, je z naší katedry.

Expertní panely RVVI vybraly v II. pilíři Hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI 2015 276 nejlepších výsledků českého výzkumu za období 2010-2014. Kritériem v tomto pilíři je excelence výsledku, jež se posuzuje u publikačních výsledků jejich ohlasem a u výsledků aplikačních průmyslovým dopadem. Optimálním kandidátem tedy může být např. vynález chráněný mezinárodním licencovaným patentem nebo vysoce citovaný článek, jehož autor či autoři získali další ocenění. Některé naše výsledky mají atributy dokonce obou příkladů současně.

V tomto prestižním seznamu se objevilo z celkem 31 výsledků celého ČVUT 14 publikací či patentů autorů z FEL a z toho bylo 6 z naší katedry. Autory vybraných výsledků jsou: Zdeněk Hanzálek, Pavel Jurčík, Jiří Cigler, Samuel Privara, Pavel Burget, Přemysl Šůcha, Tomáš Polcar, Michal Dvořák a Petr Havel. Seznam všech vybraných výsledků si můžete prohlédnout zde http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/excelentni-vysledky-vyzkumu

Poslední změna: 11.01.2017, zemanji7