Obhajoba disertační práce: Ing.Ondřej Nývlt - Risk Management Methods for Industrial Systems

27.05.2016 - 11:00
Místo konání
KN:E-14
Typ
obhajoba
Zaměření
výzkum
Organizátor
Katedra řídicí techniky
Kontaktní osoby