Obhajoby dizertačních prací Jiřího Ciglera a Samuela Prívary

27.09.2013 - 09:15 - 12:30
Místo konání
KN:E-14

Vedoucí katedry Prof. Šebek si dovoluje pozvat všechny zájemce na obhajoby dizertačních prací našich doktorandů Jiřího Ciglera a Samuela Prívary.

Obhajoba dizertační práce Jiřího Ciglera na téma Model Predictive Control for Buildings začíná v 9:15 v místnosti KN:E-14. Od 11 hodin následuje obhajoba dizertační práce Samuela Prívary na téma Building modeling and identification for predictive control.

Typ
obhajoba
Zaměření
výzkum
Organizátor
Katedra řídicí techniky