Organizační struktura

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Zástupce vedoucího pro vědu a výzkum: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Zástupce vedoucího pro výuku: Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.
Tajemník katedry: Ing. Jindřich Fuka

Oddělení katedry