Oddělení průmyslové automatizace

Vedoucí oddělení: Ing. Pavel Burget, Ph.D.

Odborní asistenti
E-mail
pavel [dot] burget [at] fel [dot] cvut [dot] cz
Telefon
+420-22435-7610
Místnost
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-7

Aktuálně nabízíme práci v rámci letní studentské praxe. Seznam témat naleznete na stránce Volná místa nebo kontaktujte přímo pavel [dot] burget [at] fel [dot] cvut [dot] cz (Pavla Burgeta).

Náplní činnosti pracovní skupiny je výuka a vědeckovýzkumná činnost v oblasti návrhu a použití konvenčních a distribuovaných řídicích systémů, logického řízení, systémů diskrétních událostí a použití výpočetních prostředků pro řízení, operačních systémů reálného času a inteligentních snímačů a akčních členů.

  • Integrace systémů budov, výzkum a aplikace inteligentních algoritmů ovlivňujících spotřeby energií budov a obytných domů

Projekt byl řešen v období 2006 – 2011 pod vedením Ing. Pavla Burgeta, PhD. pod číslem 2A-1TP1/084 a byl financován z MPO. Cílem projektu bylo vyvinout a na pilotních projektech ověřit prototypy nástrojů, které umožní dosáhnout úspor energie na vytápění budov bez dalších investic do stavebních úprav nebo instrumentace. Projekt byl motivován zkušenostmi příjemce při projektování a provozování řídicích systémů vytápění kancelářských i obytných budov. Tyto budovy jsou většinou vybaveny základním řízením, které sice při správném používání umožňuje hospodárné vytápění, ale díky chybnému nastavení, neodhaleným poruchám a nekoncepčnosti rozvoje systému během životnosti budovy dochází k významným a přitom zcela zbytečným ztrátám. V rámci projektu byla vytvořena vrstva, nadřazená stávajícímu řídicímu systému, která bude provádět optimální řízení a vyhodnocování chodu systému. Současně bude v interakci s uživatelem navrhovat možné úspory dosažitelné změnou způsobu užívání budovy. Tato vrstva je založena na pokročilých metodách adaptivního a optimálního řízení využívajících statistický model chování budovy.

  • EuSophos - Prostředí pro distanční vzdělávání a on-line multimediální výuku

Projekt byl řešen v období 2006 – 2010 pod vedením Ing. Pavla Burgeta, PhD. pod číslem 2C06010 a byl financován MŠMT. Cílem projektu byl výzkum nových postupů využití multimédií a Internetu pro podporu distančního vzdělávání, výzkum interakce učitel-student nad reálnými kurzy v rámci pilotního portálu a vizualizace těchto vztahů, výzkum formátů pro popis virtuálních kurzů, výzkum protokolů pro komunikaci mezi vzdělávacími institucemi, výzkum použití multimédií a vzdáleně ovládaných modelů, výzkum ukládání učebních materiálů na distribuované systémy souborů, sběr dat o potřebách a chování uživatelů distančního vzdělání. Nezanedbatelnou část tvoří výzkum komunikačních protokolů reálného času založených na Ethernetu a verifikace a automatické testování řídicích programů.