Prenosové funkcie nelineárnych systémov. Časť 1

21.05.2015 - 14:00 - 15:00
Místo konání
KN:E-14

Seminár je venovaný konceptu prenosových funkcií pre nelineárne systémy riadenia. Prenosové funkcie sú definované ako zlomky nekomutatívnych polynómov, ktorých koeficienty sú premenné systému. Takéto objekty majú mnoho vlastností, ktoré od prenosových funkcií očakávame, ako napríklad invariantnosť voči nelineárnym transformáciám, vzťah k riaditeľnosti a pozorovateľnosti, možnosť použiť algebru prenosových funkcií pri zapájaní systémov v sériovom, paralelnom, či spätnoväzobnom zapojení. Táto vlastnosť je využiteľná napríklad pri riešení problému sledovania modelov nelineárnych systémov (nonlinear model matching problem). Spomenuté budú základné princípy a postupy riešenia tohto problému.

doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava