Vedoucí katedry oceněn Cenou Wernera von Siemens pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Vedoucí katedry profesor Michael Šebek získal cenu Wernera von Siemense 2015 jako Nejlepší pedagogický pracovník. Cenu uděluje firma Siemens pod záštitou MŠMT, MPO a místopředsedy vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří ceny Wernera von Siemense mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice

O titul nejlepšího pedagogického pracovníka soupeřilo v 18. ročníku Ceny Wernera von Siemense 14 nominovaných. Vítěze vybírala komise významných osobností vedená profesorem prof. Tomášem Zimou, rektorem Karlovy university. Profesor Šebek získal toto významné ocenění za své pedagogické, vědecké i organizační aktivity. Podle vyjádření firmy Siemens je světově uznávaným a často citovaným odborníkem na teorii řízení. Cenu mu na slavnostním večeru v Betlémské kapli předali generální ředitel Siemens ČR inženýr Eduard Palíšek a rektor Masarykovy university docent Mikuláš Bek.

Více informací o na webu Siemens ČR

Poslední změna: 09.03.2017, samekma1