Výroční zpráva 2016/2017

Naše katedra stručně ve faktech a číslech. Aktuální shrnutí našich výsledků v roce 2016.

Poslední změna: 01.02.2017, samekma1