Zaměstnání a stipendia

Profesní postup jedince na katedře řídicí techniky se řídí naším Karierním řádem, který je závazný pro všechny zaměstnance a studenty naší katedry.