Kvalitní věda, výzkum a výuka se neobejde bez spolupráce na všech úrovních. Proto na naší katedře pečlivě dbáme na udržování vřelých vztahů s našimi průmyslovými partnery, kolegy z jiných českých a zahraničních pracovišť, stejně tak jako s našimi bývalými studenty - absolventy. Zvláštní pozornost věnujme i studentům a studentkám středních škol, protože právě oni jsou ti, kteří přijdou studovat některý ze studijních programů vyučovaných naší katedrou.

Mezinárodní kontakty

Katedra řídicí techniky hraje významnou roli v mezinárodním výzkumu. Často jezdíme do ciziny a často přijímáme návštěvy z celého světa. Jsme aktivní v mezinárodních učených a profesních společnostech jako je IEEE, IFAC, AMS, SIAM, EUCA. Často organizujeme mezinárodní konference, naposledy Světový kongres IFAC. Naši doktorandi navštěvují během svého studia pracoviště našich výzkumných partnerů. Obdobně postdoci z celého světa jezdí pracovat na naší katedru.