Setkání kateder

Pravděpodobně pouze staticky a zjednodušit, bude upřesněno