Absolventi magisterského studia v roce 2010

V akademickém roce 2009/2010 ukončilo magisterské studium 37 studentů. Tabulka absolventů je řazena podle váženého průměru studijních výsledků během bakalářského a magisterského studia a výsledků státních závěrečných zkoušek.

Poř. Jméno studenta Název diplomové práce
1. Mik Petr Návrh adaptivních PID regulátorů
2. Kovář Jan Elektronická řídicí jednotka hydraulického akčního členu
3. Boček Karel Vývoj zařízení Profinet IO Device
4. Dvořák Vladimír Modelování a řízení systémů pro redukci NOx a pevných částic dieselových spalovacích motorů
5. Jonáš Karel Řízení laboratorního modelu se spojenými servomotory
6. Novák Tomáš Využití optického rozpoznávání pro řízení robota v rámci automatizace testů v automobilovém průmyslu
7. Novák Petr Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu
8. Ptáček Libor Identifikace modelu spalovacího motoru
9. Dibelka Lukáš Testování studentských úloh na automaty
10. Navrátil Vojtěch Modelování dopravních systémů s využitím Petriho sítí
11. Šíba Jan Planární nekontaktní manipulátor na principu magnetické levitace
12. Procházka Petr Ladění regulátorů v pokročilých strategiích řízení
13. Švarc Pavel Modelování a řízení kvality vody ve vodárenské síti
14. Beneš Pavel ITEM, TinyOS modul pro senzorové sítě - Testování a aplikace
15. Hrouda Michal Připojení rychlé sériové sběrnice k procesoru PowerPC
16. Filip Eduard Řízení inteligentního domu
17. Elbl Marek Simulace a rozvrhování výrobních procesů
18. Fiala Jan Řídicí jednotka pohonu pro elektrokolo
19. Černý Jan Integrace leteckého simulátoru do HIL simulátoru
20. Krejza Pavel Demonstrátor automatizace budov
21. Zeman Ondřej Robot HERO
22. Pavlišta Dan 3D videosensor
23. Petera Martin Implementace driveru LinCAN pro PowerPC a porovnání se systémem Socket CAN
24. Dvořáček Jan Automatizovaný systém pro měření blízkého elektromagnetického pole
25. Smítka Ondřej Podpora External Modu v mikrokontrolérech
26. Smola Michal Rozvrhování výrobních procesů s blokujícími operacemi
27. Libosvár Jan Rekonstrukce řezů objekty z ultrazvukových fázových polí
28. Vosecký Michal Konstrukce a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru
29. Guba Pavel Řízení a vizualizace modelu vznášení
30. Nanky Peter Řídicí systém vybraných částí cementárny
31. Hovorka Zdeněk Systém měření klidových proudů ve vozidlech
32. Baláš Jan Informační systém pro správu a analýzu lékařských dat
33. Setíkovská Blanka Cloud Computing
34. Kořínek František Analyzátor sběrnice CAN pro nákladní automobily
35. Šiška Matěj Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu se systémy PLC a SCADA
36. Vítek Michal Monitorovací a řídicí systém pro projekt TOTEM
37. Varga Rostislav Inteligentní řízení budovy