Celkem 47 studentů absolvovalo magisterské studium v roce 2011

V akademickém roce 2010/2011 ukončilo magisterské studium 47 studentů. Tabulka absolventů je řazena podle váženého průměru studijních výsledků během bakalářského a magisterského studia a výsledků státních závěrečných zkoušek.

Poř. Jméno studenta Název diplomové práce
1. Korda Milan Stochastické prediktivní řízení
2. Fetterik Jozef PLC řízení softwarového modelu technologického procesu
3. Navara Filip Vyhledání uváznutí pomocí statické analýzy kódu
4. Smíšek Jan Kalibrace 3D kamery
5. De Lellis Costa Modeling
6. Bubla Petr Regulace laboratorního modelu vodáren jako vícerozměrného systému
7. Žáčeková Eva Tvorba modelů a prediktivní řízení budov
8. Beňo Radek Řízení Tokamaku COMPASS
9. Kubový Jan Network Media Content Agregátor pro DLNA Server
10. Drahoňovský Marek Aparatura na výrobu nanočástic železa - návrh řízení a instrumentace
11. Kříž Jan Inerciální měřicí jednotka v počítačovém modulu Gumstix Overo
12. Riedel Marek Analýza dopravy na základě naměřených dat plovoucích vozidel
13. Lisový Rostislav Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do OS GNU/Linux
14. Rychnovský Václav Řídicí systém s využitím bezdrátové komunikace ZigBee
15. Hönig Martin Řídicí modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD ČVUT
16. Necid Josef Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik
17. Pich Jiří Řízení špatně podmíněných systémů
18. Beneš Petr Portování frameworku pro rezervaci výpočetních zdrojů do exekutivy RTEMS
19. Nguyen Hong Quang Implementace nové modulační PWM techniky pro digitální audio zesilovač
20. Kohout Tomáš Model žonglér pro vzdálenou výuku a řízení CNC stroje
21. Jiřinec Tomáš Stabilizace a řízení bezpilotního čtyřrotorového vrtulníku
22. Cicvárek Martin Univerzální datový model pro domovní automatizaci
23. Trnka Václav Robustní řízení čtyřválcové vodárny
24. Jaroš Pavel Rozšíření modelu žonglér a řízení CNC stroje
25. Losos Radek Řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů
26. Novotný Martin Identifikační toolbox pro Scilab
27. Hájíček Tomáš Plně automatizovaná autocisterna pro rozvoz piva do restaurací
28. Kratochvíl Lukáš Dvoustupňová inerciální stabilizace
29. Valenta Pavel Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla
30. Dušek Miroslav Quadrotor - dálkové řízení
31. Andrejco Michal Model-Based Design pro programovatelné automaty
32. Reichl Miroslav Řídicí systém minimalizující opotřebení kol jeřábu
33. Kováčik Martin Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění
34. Vrtěl Václav Síťový server pro CNC stroje
35. Bruna Ondřej Modelování a identifikace chemického zásobníku
36. Zvolánek Michal Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny
37. Koberna Lukáš Robotický kamerový řetězec
38. Albl Čeněk Metoda vyrovnání svazku paprsků pro kameru PanCam
39. Sedláček Václav Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích
40. Ciller Alexandr Využití tepelných čerpadel v budovách
41. Švoma Jaroslav Kalibrace kapacitního senzoru
42. Štrunc Josef Tvar ze stínování a stereo
43. Pupák Radek Vytápění v inteligentních domech
44. Jonáš Petr Detektory řečové aktivity na bázi neuronové sítě
45. Kubias Jiří Hardware robota pro soutěž Eurobot
46. Baier Bohumír Couvání auta s přívěsem
47. Jindra Tomáš Metody návrhu adaptivních PID regulátorů