Přehled absolventů magisterského studia v roce 2008

V akademickém roce 2007/2008 ukončilo magisterské studium 49 studentů. Absolventi jsou řazeni podle váženého průměru svých studijních výsledků během magisterského studia a výsledků státních závěrečných zkoušek.

Poř. Jméno studenta Název práce
1. Nývlt Ondřej Automatický návrh řízení pro domovní automatizaci
2. Řezáč Martin Stabilizace optické osy kamerového systému bezpilotního letounu.
3. Mezera Pavel Vývoj zařízení Profinet IO
4. Doležal Jan Návrh vícevrstvého řídícího systému pro automatizaci budovy
5. Kautský Aleš Klient analyzátoru protokolu Profibus DP
6. Mrázik Josef Nástroj pro plánování plnění kontejnerů
7. Čapek Roman Rozvrhování a vizualizace výrobních procesů
8. Řehoř Jiří Explicitní řešení úlohy prediktivní regulace
9. Haniš Tomáš Stabilozovaná platforma pro UAV: senzory a měření, řídicí systém základny
10. Peca Marek Kráčející robor
11. Jelínek Pavel Podpora simulace s hardware ve smyčce
12. Anderle Milan Systém pro podporu řízení piezoelektrických motorů
13. Benda Jan CANOpen komunikace pro mobilního robota
14. Dvořák Michal Návrh a realizace řídící elektroniky pro model letadla
15. Mareček Jan Experimentální létající stroj – orientace v prostoru
16. Brabec Jan Řízení pece pro vytvrzování optických konektorů
17. Hanzlík Jiří Distribuovaný řídicí systém s automaty Rockwell Automation
18. Šimovič Tomáš Optimální plánování provozu kogeneračního systému
19. Filas Petr Optimalizace výkonových rezerv pro řízení rovnováhy v přenosové síti
20. Kozojed Aleš Řízení technologického procesu polypropylénového reaktoru
21. Hegr Zbyněk Řízení rotačního kyvadla
22. Bartl Tomáš Dálkové ovládání a dohled pomocí GSM II.
23. Müller Miroslav Vzducholoď – orientace v prostoru
24. Samek Martin Server analyzátoru protokolu Profibus DP
25. Spálenka Karel Numerické algoritmy pro MPC s proměnnými parametry
26. Richtr Jiří Číslicový systém pro řízení piezoelektrických motorů
27. Heinrich Petr Experimentální létající stroj – základní řízení
28. Pešek Tomáš Řízení tunelového pasteru
29. Lanský Lukáš Modelování a návrh řízení vznětového automobilového motoru
30. Gajdoš Miloš Monitorování a podpora komunikačních protokolů na sběrnici CAN
31. Chuman Jiří Aplikace moderních metod řízení na modelu Vodárna TQ
32. Kováčik Lukáš Bezdrátové dálkové ovládání CNC řídicích systémů
33. Frauenberg Hynek Výukový model solárního vytápění
34. Růžička Ladislav Výukový model řízení polohy čtecí hlavy pevného disku
35. Krajl Miloslav Řízení technologického procesu Claussovy jednotky - napájení kondenzátoru síry
36. Novák Pavel Návrh a implementace SW pro výpočet a návrh energeticky úsporných opatření v budovách
37. Lehký Jan Archiv experimentů
38. Kolář Josef Omezené aktivní tlumení pérování automobilu
39. Horný Petr Optimalizace rozřezání.desky
40. Doskočil Eduard Zařízení pro inerciální navigaci
41. Žoha Jaroslav Elektronická stabilizace optické osy kamerového systému pro bezpilotní letoun.
42. Bysterský Tomáš Podpora hardware periférií při generování kódu ze Simulinku
43. Kovalčík Peter Heuristické algoritmy pro rozvrhování projektů
44. Mikoška Ivo Realizace modelu betonárny
45. Auersvald Martin Bezdrátová senzorová síť pro monitorování pacientů s Parkinsonovou chorobou
46. Blažek Jan Procesní hygrometr
47. Grudinin Ilja Řízení rychlých servopohonů
48. Martinský Jan Vzdálené rozvrhování úloh s využitím Scheduling toolboxu pro Matlab
49. Vach Radomír Algoritmy inercální navigace pro aplikace v biomedicíně