V roce 2009 úspěšně ukončilo magisterského studium 60 absolventů

V akademickém roce 2008/2009 ukončilo magisterské studium 60 studentů. Tabulka absolventů je řazena podle váženého průměru studijních výsledků během bakalářského a magisterského studia a výsledků státních závěrečných zkoušek.

Poř. Jméno studenta Název diplomové práce
1. Zikmund Aleš Zpracování videa pro mobilní roboty procesorem i.MX1
2. Zemánek Jiří Bezkontaktní paralelní manipulace s mikro- i mezoskopickýmiobjekty
3. Jonáš Pavel Modelování a řízení tunelových pasterizátorů
4. Prívara Samuel Rizikové analýzy tunelů
5. Cigler Jiří Přemístění jednotlivých pólů kvadratickým kritériem
6. Macháček Miroslav Automatický sčítač dopravy
7. Dvořák Michal Model logistických procesů v Pivovarech Staropramen
8. Strnad Tomáš Optimální skladba podpůrných služeb pro řízení přenosové soustavy při změněné skladbě zdrojů
9. Bednář Jan Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů
10. Dočekal Jan Sledování a predikce spotřeby energie v technologickém procesu
11. Šemelíková Adéla Adaptivní regulátor založený na pozorovateli
12. Matisko Peter Odhad kovariančních matic šumu lineárního stochastického systému
13. Malík Ondřej Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy
14. Váňa Zdeněk Waveletova analýza
15. Tepřík Otakar Model technologického procesu
16. Táborský Zdeněk Ultrazvukový podvodní komunikátor
17. Váňa Martin Řízení pohonů po sběrnici Profibus DP
18. Knotek Martin Implementace D.A.L.I. protokolu pro STM8 mikrokontroler
19. Okrouhlý Miloš Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici uLAN
20. Kubeček Jakub Řízení vytápění budovy
21. Fejfar Ota Odhadování a řízení pro inerciálně stabilizovanou leteckou kamerovou základnu
22. Šantin Ondřej Vliv neurčitosti modelu na splnění omezení veličin při prediktivní regulaci
23. Svoboda Petr Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku
24. Jeřábek Lukáš Vývoj HW a SW převodníku do skenovací hlavice čidel
25. Hamáček Lukáš RTW target pro Linux s podporou CANopen
26. Ton Ondřej Orientace v prostoru
27. Papík Přemysl Snímač zákalu
28. Janeček Milan Identifikace dopravní infrastruktury na základě dat z GPS měření
29. Ramba Jan Vzdálené volání optimalizačních nástrojů
30. Kubita Ivo Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci
31. Hrbek Stanislav Komunikační protokol a jednotky pro distribuovaný sběr dat a řízení
32. Hanáková Elvíra Aplikace teorie toků v síti pro dopravní problémy
33. Malý Jan Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systému Tecomat)
34. Váňa Jan Pokročilé řízení portálového jeřábu
35. Mikolášek Jiří Modelování systému vytápění budovy
36. Vít Jiří Možnosti použití OS GNU/Linux v zabezpečovací kameře EYE-02
37. Janků Petr Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS
38. Cendelín Rostislav Měření a regulace teplot pro indukční ohřev
39. Šafránek Milan Dálková správa, řízení a tarifikační měření distribučních PDR rozvaděčů
40. Ryska Lukáš Simulace časové synchronizace nad bezdrátovou komunikací
41. Markovič Erik Bezdrátová síť pro monitorování pacientů trpících Parkinsonovou chorobou II.
42. Zakucia Jozef Řízení čtyřválcové vodárny
43. Cerman Otto Návrh samoučících se regulátorů
44. Čarek Lukáš Řídící systém pro regulaci teploty
45. Sochor Milan Řízení modelu simulovaného v Matlabu pomocí PCS7
46. Onderka Patrik Systém pro prezentaci modelů
47. Kašpárek Martin Modul pro řízení podlahového vytápění
48. Polák Petr Bezpečnostní funkce pro Simatic S7
49. Novák Martin Záznamník dat pro RS-232
50. Zahradník Jan Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů
51. Chaloupek Jindřich Řízení aktivního tlumení pomocí metody H¥
52. Vít Zdeněk Implementace protokolu LonWorks
53. Šindelář Miroslav Měření času a dráhy doběhu lisu
54. Bittner Jiří Vzducholoď - základní řízení
55. Jozífek Lukáš Vizualizace dynamických modelů ve Virtual Reality Toolboxu v Matlabu
56. Kunc Ondřej Rozhraní nástroje pro tvorbu rozvrhu
57. Lembacher Tomáš Portálový jeřáb
58. Hájek Miroslav Návrh a implementace softwaru pro vizualizaci telemetrických dat pro malý proudový motor
59. Kudrna Vladimír Řídicí systém pro prezentační místnost
60. Harenczyk Marek Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix