Automatické řízení

Základní kurz automatického řízení. Seznamuje s základními pojmy a vlastnostmi dynamických systémů fyzikálních, inženýrských, biologických, ekonomických, robotických a informatických. Vysvětluje, jak lze pomocí zpětné vazby měnit chování a potlačit vliv neurčitosti. Představuje klasické i moderní metody analýzy a návrhu automatických řídicích systémů. Studenti oboru řízení budou na těchto myšlenkách a poznatcích stavět při studiu pozdějších speciální předmětů. Studenti dalších oborů a programů se zde přesvědčí o tom, že obor řízení je inspirující, všudypřítomný a zábavný, a že stojí za to s ním i v budoucnu spolupracovat.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B35ARI \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B35ARI

Kód
A3B35ARI
Semestr
letní
Forma studia
prezenční
Rozsah
4+2L
Kapacita
140
Obsazeno
8
Počet kreditů
7
Zakončení
zápočet a zkouška
Jazyk výuky
čeština
Přednášející
Poznámka
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6lStránky předmětu:https://moodle.fel.cvut.cz/course/search.php?search=a3b35ari
Obsah přednášek

1.Úvod
2.Modelování systémů
3.Dynamické chování
4.Vlastnosti systémů
5.Stabilita
6.Zpětná vazba
7.Root locus
8.Frekvenční metody
9.Stavové metody
10.Polynomiální metody
11.Robustní řízení
12.Číslicové řízení
13.Nelineární systémy
14.Složitější systémy

Náplň cvičení

1.Úvod: Pravidla hry, bezpečnost práce a ukázky systémů v laboratoři
2.Software: Matlab, System Control Toolbox, Polynomial Toolbox, Simulink 3.Nelinearity a linearizace
4.Systémy, modely, identifikace, analýza
5.Laboratorní úloha - Identifikace
6.Laboratorní úloha - Identifikace a analýza
7.Praktický návrh regulátorů
8.Laboratorní úloha - Návrh řízení
9.Laboratorní úloha - Návrh řízení
10.Prezentace výsledků laboratorní úlohy
11.Diskrétní systémy a modely
12.Simulační úloha
13.Prezentace výsledků simulační úlohy
14.Praktický test: Analýza a návrh
.