Bakalářská práce

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Tema práce si student vybere z nabídky temat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Kód
X35BAP
Semestr
letní
Forma studia
prezenční
Rozsah
5s
Kapacita
110
Obsazeno
0
Počet kreditů
7
Zakončení
zápočet
Poznámka
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+15\\Typ cvičení: p\\Tento předmět je nabízen také v anglické verzi.\\