Bezpečnost v elektrotechnice 2

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B35BP2

Kód
A3B35BP2
Semestr
letní
Forma studia
prezenční
Rozsah
2+2j
Kapacita
120
Obsazeno
85
Zakončení
zápočet
Jazyk výuky
čeština
Vyučující
Přednášející
Poznámka
Jednorázově za semestr