Diplomová práce

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního
charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat
souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová
katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro
státní závěrečné zkoušky.

Kód
AD0M35DIP
Semestr
letní
Forma studia
kombinované
Rozsah
36s
Kapacita
120
Obsazeno
0
Počet kreditů
25
Zakončení
zápočet
Jazyk výuky
čeština