Flight Control

The course is devoted to classical and modern control design techniques for autopilots and flight control systems. Particular levels are discussed, starting with the dampers, attitude angle stabilizers, to guidance and navigation systems. Next to the design itself, important aspects of aircraft modelling, both as a rigid body and considering flexibility of the structure, are discussed. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0M35SRL

Kód
AE0M35SRL
Semestr
zimní
Rozsah
2p+2L
Kapacita
10
Obsazeno
0
Počet kreditů
4
Zakončení
zápočet a zkouška
Jazyk výuky
angličtina
Přednášející
Poznámka
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6
Obsah přednášek

1. Introduction. Motivation.
2. Modelling the aircraft dynamics.
3. Linearized equations of motion. Longitudinal and lateral dynamics.
4. Longitudinal motion: dampers, attitude hold autopilots
5. Lateral motion: dampers, attitude hold autopilots
6. Quadratic-optimal design of dampers.
7. Quadratic-optimal design and attitude hold autopilots
8. Path following problems: horizontal plane
9. Path following problems: horizontal plane
10. Stabilization of vertical speed.
11. Final approach
12. Automatic landing systems.
13. Excursion to CSA simulators facility
14. Damping of vibrations in aircraft

Náplň cvičení

1. SW and HW tools introduction.
2. Semestral projects assignment.
3. Semestral project: Linearized equations of motion. Longitudinal and lateral dynamics.
4. Semestral project: Longitudinal motion: dampers, attitude hold autopilots
5. Semestral project: Lateral motion: dampers, attitude hold autopilots
6. Semestral project: Quadratic-optimal design of dampers.
7. Semestral project: Quadratic-optimal design and attitude hold autopilots
8. Semestral project: Path following problems: horizontal plane
9. Semestral project: Path following problems: horizontal plane
10. Semestral project: Stabilization of vertical speed.
11. Semestral project: Final approach
12. Semestral project: Automatic landing systems.
13. Semestral project final consultations
14. Semestral project defence.