Lineární systémy

Předmět navazuje na magisterský kurz Teorie dynamických systémů. Podrobně se zabývá strukturou a vlastnostmi lineárních systémů s více vstupy a výstupy. Vychází z metody přiřazení pólů, co do polohy pólů i jejich násobnosti, jako základní metody návrhu lineárních regulátorů. Porovnává stavové a přenosové metody návrhu. Zkoumá úlohy optimalizace v souvislostech s metodou umístění pólů. Probíraná látka je procvičena řadou výpočetních experimentů (Matlab: Control System Toolbox, Polynomial Toolbox). \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP35LSD

Kód
XP35LSD
Semestr
letní
Rozsah
3+1s
Kapacita
20
Obsazeno
1
Počet kreditů
4
Zakončení
zkouška