Nelineární systémy

Předmět navazuje na magisterský kurz "Nelineární systémy" otevíraný v zimním semestru. Podrobně se zabývá strukturou nelineárních systémů z hlediska návrhu nelineárních řídicích algoritmů. Vychází ze stavového popisu
nelineárních systémů a dále využívá metodiku transformací zadaného nelineárního modelu do jednoduššího tvaru, který je pak využit k návrhu regulačního obvodu. Studuje diferenciálně-geometrické podmínky pro existenci těchto transformací. Zavádí nelineární pojmy řiditelnosti a pozorovatelnosti a vymezuje jejich vztah ke stabilizaci a rekonstrukci, který není tak zřejmý, jako pro lineární systémy. Dále podá úvod do problematiky regulace výstupu nelineárních systémů a základy robustních a adaptivních metod pro nelineární návrh řízení při neurčitosti. Na cvičeních budou, mimo jiné, využity simulace pomocí MATLABu a SIMULINKu.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP35NES

Kód
XP35NES
Semestr
letní
Rozsah
2+2s
Kapacita
20
Obsazeno
0
Počet kreditů
4
Zakončení
zkouška