Paralelní systémy pro řízení v reálném čase

Specifikace distribuovaných řídicích systémů (DRS). Enslowův model. Flynnova klasifikace. Simulace distribuovaných systémů (OPNET). Aplikace paralelních počítačů v řízení. Globální komunikace, zvýšení výkonu. Petriho sítě, časované a interpretované Petriho sítě, spojité a hybridní Petriho sítě. MAX+ algebra. ISO-OSI model DRS. Modelování komunikačních protokolů. Přenosové protokoly Profibus, CAN, LonWorks. Operační systémy pro řízení v reálném čase (VRTX, VxWorks), jejich výkonnost. Strukturovaný návrh (SART), verifikace a validace aplikací pro řízení v reálném čase.

Kód
XP35PSD
Semestr
zimní
Rozsah
2+2s
Kapacita
10
Obsazeno
0
Počet kreditů
4
Zakončení
zkouška