Projekt individuální

Samostatná práce na projektu, která zpravidla předchází
bakalářské práci. Student si na začátku semestru, kdy má
zapsán AD3B35IND, vybere z nabídky oborové katedry téma
bakalářské práce a s vedoucím dohodne téma individuálního
projektu. Projekt je obhajován v rámci katedry.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B35IND

Kód
AD3B35IND
Semestr
zimní
Forma studia
kombinované
Rozsah
9s
Kapacita
15
Obsazeno
0
Počet kreditů
7
Zakončení
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky
čeština
Poznámka
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+3