Řídicí systémy

Řízení procesů průmyslovými řídicími systémy, programovatelné automaty, vizualizace technologických procesů. Hierarchický řídicí systém, průmyslové komunikace pro automatizaci výroby i procesní automatizaci. Otevřené softwarové technologie, bezpečnost a spolehlivost řídicích aplikací. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M35RIS

Kód
A3M35RIS
Semestr
zimní
Forma studia
prezenční
Rozsah
2+2L
Kapacita
0
Obsazeno
0
Počet kreditů
6
Zakončení
zápočet a zkouška
Jazyk výuky
čeština
Poznámka
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l. Web předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=17
Obsah přednášek

1. Procesy, technologie, struktura řídicích systémů.
2. Programovatelné automaty, princip vykonávání řídicího programu.
3. Softwarový model IEC.
4. Metodiky programování řídicích systémů.
5. Distribuovaný řídicí systém, průmyslové sítě.
6. Použití průmyslových sítí, komunikační modely, využití pro řízení v reálném čase.
7. Připojení řídicího systému k technologii, průmyslová rozhraní pro připojení senzorů a akčních členů.
8. Softwarová rozhraní k řídicím systémům, otevřené technologie.
9. Operátorská rozhraní a jejich ergonomie.
10. Realizace vizualizačních aplikací.
11. Řízení rychlých procesů a příklady aplikací. Distribuovaná synchronizace.
12. Procesní automatizace a příklady aplikací.
13. Bezpečnost a spolehlivost.
14. Bezpečné aplikace, stanovení rizik, nápravná opatření.

Náplň cvičení

1. Programovatelné automaty, seznámení s prostředím, organizace předmětu.
2. Základní programovací techniky, žebříčkové schéma, základní logické operace.
3. Softwarové struktury v programovatelných automatech, čítače, časovače.
4. Strukturované programování, funkce a funkční bloky.
5. Dokončení zadaných úloh.
6. Další jazyky dle normy IEC 61131-3. Průmyslové komunikace, připojení k technologii, komunikace mezi řídicími systémy.
7. Zadání samostatné úlohy na řízení modelu pomocí programovatelných automatů.
8. - 10. Práce na samostatné úloze.
11. - 13. Vizualizační prostředí, vizualizace samostatné úlohy z předchozích cvičení.
14. Bezpečnostní systémy.