Roboti

Cílem předmětu je vzbudit zájem o obor, o jeho hlavní myšlenky, možnosti a motivovat studenty, aby se ptali a těšili na další studium. Získaná motivace jim pomůže vstřebat náročné matematické a odborné kurzy, které je později čekají. Studenti v týmech navrhnou a realizují jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms schopného splnit zadanou úlohu. Přitom se hravou formou prakticky seznámí se základními myšlenkami několika oborů, což jim později pomůže si lépe vybrat studijní obor a zvolit studijní plán. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce. Vyvrcholením předmětu je závěrečná soutěž robotů, v níž vyhraje ten nejlepší a nejrychlejší. Tento předmět se záměrně odlišuje od standardních předmětů, protože má spíše sloužit jako motivační aperitiv. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B99RO \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B99RO

Kód
AD3B99RO
Semestr
zimní
Forma studia
kombinované
Rozsah
7+9L
Kapacita
20
Obsazeno
0
Počet kreditů
5
Zakončení
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky
čeština
Poznámka
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9l Stránky předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4
Obsah přednášek

1-2.Úvod, programování - sw prostředí, abstrakce, data
3-4.Algoritmy - struktury, procedury, šablony
5-6.Senzory - kalibrace, signály, chyby
7-8.Systémy a modely
9-10.Řízení - zpětná vazba, stabilita
11-12.Rozhodování, plánování, hledání
13-14.Soutěž Roboklání

Náplň cvičení

1.Organizace, zadání
2.Lego Mindstorms
3.Mechanická konstrukce
4.Programování
5.Kontrolní den, úpravy
6.Programování akcí
7.Modelování, verifikace
8.Návrh regulace
9.Implementace a ladění regulace
10.Kontrolní den, úpravy
11.Implementace rozhodování a plánování
12.Testy a úpravy
13.Generálka na skutečné dráze
14.Poslední úpravy a ladění nebo exkurze v průmyslu