Roboti

Cílem předmětu je vzbudit zájem o obor, o jeho hlavní myšlenky, možnosti a motivovat studenty, aby se ptali a těšili na další studium. Získaná motivace jim pomůže vstřebat náročné matematické a odborné kurzy, které je později čekají. Studenti v týmech navrhnou a realizují jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms schopného splnit zadanou úlohu. Přitom se hravou formou prakticky seznámí se základními myšlenkami několika oborů, což jim později pomůže si lépe vybrat studijní obor a zvolit studijní plán. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce. Vyvrcholením předmětu je závěrečná soutěž robotů, v níž vyhraje ten nejlepší a nejrychlejší. Tento předmět se záměrně odlišuje od standardních předmětů, protože má spíše sloužit jako motivační aperitiv.

Kód
B3B35RO
Semestr
zimní
Forma studia
prezenční
Rozsah
1P+2L
Kapacita
180
Obsazeno
160
Počet kreditů
2
Zakončení
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky
čeština
Poznámka
Stránky předmětu: http://www.robosoutez.cz/index.php?sekce=class_main&id=sr0000_homepage
Obsah přednášek

1. Úvod, LEGO Mindstorms - hardware a software
2. Systémy a modely a základní vlastnosti
3. Zajímavé příklady řídicích systémů
4. Senzory, jejich funkce, základní principy, motory - část 1
5. Senzory, jejich funkce, základní principy, motory - část 2
6. Robot, robotika - stavba inteligentního stroje, příklady
7. Přehled o tom co to znamená inteligence v robotu

Cílem přednášek je vzbudit zájem o obor, o jeho hlavní myšlenky, možnosti a motivovat studenty.

Náplň cvičení

1. Organizace cvičení, zadání projektu č. 1
2. Rozdělení do týmů, zapůjčení stavebnic Lego Mindstorms, práce v týmech na projektu č. 1
3. Práce v týmech na projektu č. 1 - Mechanická konstrukce
4. Práce v týmech na projektu č. 1 - Programování
5. Kontrolní den, softwarové úpravy a ladění
6. Soutěž a vyhodnocení projektu č. 1
7. Zadání projektu č. 2, práce v týmech na projektu č. 2
8. Práce v týmech na projektu č. 2 - Mechanická konstrukce
9. Práce v týmech na projektu č. 2 - Programování
10. Práce v týmech na projektu č. 2 - Návrh regulace
11. Práce v týmech na projektu č. 2 - Implementace a ladění regulace
12. Kontrolní den, softwarové úpravy a ladění
13. Soutěž a vyhodnocení projektu č. 2, zápočty
14. Zápočty, náhradní termín odevzdání a předvedení projektu č. 1 nebo projektu č. 2

Na začátku semestru se studenti rozdělí do malých týmů po 2 až 3 studentech. Každému týmu je zapůjčen set obsahující základní stavebnici LEGO MINDSTORMS Education NXT 9797 a soupravu doplňkových dílů 9648 nebo 9695. V týmech (počet závisí na počtu přijatých studentů) zkonstruují studenti ze zapůjčených souprav mobilního robota, navrhnou pro něj řízení a naprogramují ho tak, aby splnil zadané a dobře kontrolovatelné úlohy. Vyvrcholením jejich úsilí v předmětu je závěrečná soutěž robotů nazvaná Robosoutěž, v níž vyhraje ten nejlepší a nejrychlejší. Úloha pro finálovou ROBOSOUTĚŽ je vždy atraktivní pro širší publikum, přiměřeně náročná a přitom musí umožnit jednoznačně určit vítěze. ROBOSOUTĚŽ je velmi oblíbená i mezi odbornou veřejností, proto byla od roku 2009 zpřístupněna i pro středoškolské týmy a v roce 2015 i poprvé pro týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.