Semestrální projekt

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B35PRO

Kód
A7B35PRO
Semestr
zimní
Forma studia
prezenční
Rozsah
5s
Kapacita
10
Obsazeno
0
Počet kreditů
6
Zakončení
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky
čeština