Softwarový nebo výzkumný projekt

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele.V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce již počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolvování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem.
Důležité upozornění:
- Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu.
- Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí. Kontaktní email v případě dalších dotazů: oi@fel.cvut.cz

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B35SVP

Kód
A4B35SVP
Semestr
oba
Forma studia
prezenční
Rozsah
3s
Kapacita
30
Obsazeno
0
Počet kreditů
6
Zakončení
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky
čeština