Spolehlivost a bezpečnost systémů

Předmět rozšiřuje znalosti v oblasti pravděpodobnosti statistiky pro účely využití v oblasti analýzy, návrhu a optimalizace spolehlivosti a zvládání rizik spojených s provozem složitých technických soustav a systémů zahrnujících lidský faktor. Absolvent se seznámí s metodami modelování takových soustav, identifikací jejich spolehlivostních parametrů, postupy získávání dat, odhadem rizik selhání stejně jako si osvojí metodiky analýzy, optimálního návrhu a výpočtu kompozitních spolehlivostí velmi složitých soustav, zálohování soustav a dalších prakticky využitelných postupů. Kurz současně poskytuje přehled prakticky užívaných postupů ke snižování rizik systémů obecně a vyvažování jejich ekonomicko-spolehlivostních aspektů. Budou probrány základní metody rizikových a spolehlivostních analýz jako např. analýz a chybových stromů, stromů událostí, FMEA/FMECA analýzy, atd.

Kód
A0M35SBS
Semestr
zimní
Forma studia
prezenční
Rozsah
2+2s
Kapacita
20
Obsazeno
1
Počet kreditů
4
Zakončení
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky
čeština
Obsah přednášek

1.Úvod do diagnostiky a bezpečnosti systémů, pravděpodobnost a náhodné jevy, aplikace ve spolehlivosti a zvládání rizik. 2.Nejistota a modelování prostředí, spolehlivostní modely systémů. 3.Pořizování dat a odhadování parametrů. 4.Prvek a soustava z hlediska spolehlivosti, výpočet spolehlivosti složitých soustav. 5.Markovovy modely, metody zvyšování spolehlivosti, zálohování soustav a jejich vlastnosti. 6.Soustavy s opravovanými prvky. 7.Spolehlivost a lidský faktor, druhy interakcí a jejich kvantitativní analýza. 8.Základní pohledy na management rizik, přehled metodik. 9.Pravděpodobnostní analýza rizik-PRA. 10.Metody FMEA/FMECA. 11.Continuous Risk Management. 12.Optimalizace spolehlivosti a rizik. 13.Risk Management v praxi-případová studie.