Systémy diskrétních událostí

Cílem tohoto kurzu je představení formální definice a modelování systémů diskrétních událostí. Studenti se naučí rozumět a používat několik způsobů modelování systémů a ověřování jejich vlastností. Nabyté znalosti si prakticky ověří na příkladech ze skutečných (většinou průmyslových) aplikací.

Kód
B3M35SDU
Semestr
zimní
Forma studia
prezenční
Rozsah
2P+2L
Kapacita
50
Obsazeno
21
Počet kreditů
6
Zakončení
zápočet a zkouška
Jazyk výuky
čeština
Vyučující
Přednášející
Obsah přednášek

1. Systémy diskrétních událostí, jejich modely a základní vlastnosti.
2. Paralelní kompozice automatů, pozorovatel stavů.
3. Supervizorové řízení diskrétních systémů.
4. Realizace a návrh supervizorového řízení.
5. Řiditelnost, pozorovatelnost, blokování stavů.
6. Petriho sítě jako další způsob popisu systémů diskrétních událostí.
7. Časované a stochastické automaty a Petriho sítě.
8. (max,plus) algebra.
9. Komunikační systémy jako systémy diskrétních událostí.
10. Modelování, analýza vlastností komunikačních systémů.
11. Výrobní systémy jako systémy diskrétních událostí.
12. Modelování a analýza vlastností výrobních systémů.
13. Ověřování vlastností systémů diskrétních událostí.
14. Hybridní systémy.

Náplň cvičení

Na cvičeních se bude používat prostředí pro modelování systémů diskrétních událostí, ve kterém bude možné ověřovat jejich vlastnosti. Na sadě menších úloh si studenti vyzkouší základní principy návrhu systémů diskrétních událostí a způsoby zavedení času i náhodných proměnných. V další části kurzu dostanou zadaný složitější systém (např. komunikační protokol, robotickou výrobní linku, apod.) a jejich úkolem bude systém namodelovat vybraným způsobem (stavový automat, Petriho síť, (max,plus) algebra). Na takto vytvořeném modelu budou studenti ověřovat jeho funkci pomocí verifikace, což představuje definici pravidel danou funkci popisujících a hledání případů, kdy nejsou pravidla splněna. Součástí cvičení bude porovnávání jednotlivých modelovacích přístupů a hledání alternativních možností, jak určitý případ modelovat.