Výzkum

Systémový přístup, kontakty s průmyslem a interdisciplinární výzkum se záměrem dosáhnout kvalitních výsledků ve správný čas, to je ten pravý recept na to, jak být úspěšný na katedře řídicí techniky.

Jako přední pracoviště v oblasti řídicí techniky v České republice jsme náš výzkum vždy zaměřili na moderní technologie a myšlenky, jež mění svět, ve kterém žijeme. Interakce s průmyslem prostřednictvím výzkumných center, evropských projektů a pravidelných kontaktů nás vedla k tomu, abychom sledovali potřeby společnosti v oblasti kybernetiky a informatiky.

Analýza problémů, hledání souvislostí a tvorba modelů jsou základem naší činnosti, uvedeným na naše pracoviště Zdeňkem Kotkem při jeho založení. To nám umožňuje pružně reagovat na změny technologií a rozvíjet aplikační know-how v čase. Automatizace postupů s cílem dosáhnout optimálního řešení představuje syntetickou část našeho výzkumu, jež přináší významnou úsporu práce, energie a starostí pro uživatele našich výsledků.

Konkrétní průmyslové aplikace a publikační výsledky v předních časopisech a konferencích naleznete v kategorizovaných seznamech.