Odborné přednášky a semináře

Naší katedru navštěvují odborníci z celého světa. Jejich přednášky tvoří nedílnou součást rozvoje vědecké osobnosti každého doktoranda a vědeckého pracovníka našeho pracoviště. Neméně důležité jsou také semináře a kurzy, které si připravujeme vzájemně. Umožňuje nám to rozšiřovat si obzory v širokém spektru témat. Podklady v podobě slajdů a abstraktů k jednotlivým přednáškám naleznete na této stránce.