Článek o rozvrhování kritické komunikace publikován v časopise IEEE Transactions on Industrial Informatics

Vysoce impaktované periodikum IEEE Transactions on Industrial Informatics publikovalo článek "Using Two Independent Channels With Gateway for FlexRay Static Segment Scheduling" vědecké skupiny Průmyslové Informatiky.

Vysoce impaktované periodikum IEEE Transactions on Industrial Informatics publikovalo článek "Using Two Independent Channels With Gateway for FlexRay Static Segment Scheduling" vědecké skupiny Průmyslové Informatiky. Článek se zevrubně zabývá problémem vytváření efektivních a zároveň vůči chybám odolných rozvrhů kritické komunikace pro x-by-wire systémy. Těmto elektronickým systémům, které mají nahradit stávající machanické a hydraulické systémy, určeným pro řízení vozidel či letadel, se věnujeme v rámci amerického projektu SALTT.

Práce jako první využívá potenciálu obou kanálů, které sběrnice FlexRay poskytuje, aby efektivně využila co nejvíce přenosového pásma. Důležitým přínosem našeho postupu je možnost přenosu vysoce kritických zpráv společně se zprávami s nižní kritičností. Díky tomu je mechanismus zvyšujicí odolnost proti chybám, který však výrazně spotřebovává přenosové pásmo, aplikován jen na nutnou část zpráv, což vede k významným úsporám.

Jan Dvořák and Zdeněk Hanzálek, "Using Two Independent Channels With Gateway for FlexRay Static Segment Scheduling," in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 12, no. 5, pp. 1887-1895, Oct. 2016, http://dx.doi.org/10.1109/TII.2016.2571667