Portování OS VxWorks na platformu MicroZed (Xilinx Zynq)

Primary tabs

Cílem práce je zprovoznění real-time OS VxWorks na descze MicroZed (http://zedboard.org/product/microzed). VxWorks už podporují desku ZedBoard se stejným projesorem, takže bude stačit úpravit existující "Board Support Package" (BSP) pro tuto desku, aby byl kompatibilní s deskou MicroZed. Další součástí práce bude aktualizace návodů pro studenty.