Estimátor produkce fotovoltaických elektráren

Cílem této práce je vytvoření automatizované platformy odhadující produkci fotovoltaických elektráren na území České repibliky na základě volně dostupných meteorologických dat.