Exhibice Robosoutěže a další projekty na festivalu Maker Faire Prague 2019

21.06.2019 - 14:45
Robosoutěž ČVUT pořádá tuto neděli v 11 hodin speciální exhibici v Kingston areně na festivalu Maker Faire Prague v Průmyslovém paláci Výstaviště Praha. Návštěvníci festivalu Maker Faire Prague kromě toho uvidí i další kreativní univerzitní projekty.

Speciální exhibice Robosoutěže se uskuteční ve spolupráci se společností Kingston Technology tuto neděli v 11 hodin na festivalu novodobých kutilů Maker Faire Prague. Celkem 12 až 15 nejúspěšnějších robotů z jarního kola zde bude bojovat o celkové vítězství ve dvouhodinové bitvě.

Další fakultní projekty na festivalu Maker Faire Prague

Festival Maker Faire Prague je největší české setkání novodobých kutilů a vynálezců, jehož ambicí je představit také hravé vzdělávací projekty. Právě téma nového přístupu ke vzdělávání dlouhodobě prosazují představitelé katedry řídicí techniky FEL ČVUT – ať už jde o vedoucího katedry profesora Michaela Šebka vyznamenaného cenou Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga, hlavního organizátora Robosoutěže Martina Hlinovského, docenta Zdeňka Huráka, jenž vyučuje s pomocí YouTube, nebo Jiřího Zemánka, jednoho z iniciátorů pražského Maker Faire, oceňovaného za inovativní výukové přístroje.

Kromě Robosoutěže proto tým katedry řídicí techniky spolu s dalšími kolegy z Fakulty elektrotechnické na festivalu představí působivé studentské projekty jako speciální displej, který zobrazuje animace pomocí magnetické kapaliny, unikátní skleněné varhany, elektromagnetickou fontánu či skákajícího robotického psa. Hlavní organizátor Robosoutěže Martin Hlinovský bude mít navíc v sobotu ve 13:30 na hlavním pódiu festivalu přednášku „Využití stavebnice LEGO Mindstorms nejenom ve výuce technických předmětů".

Festival Maker Faire Prague se koná na Výstavišti Praha od soboty 22.6. do neděle 23.6. Exhibice Robosoutěže v Kingston areně se odehraje v neděli v 11 hodin v pravém křídle Průmyslového paláce.

Další informace o speciální exhibici Robosoutěže najdete na webových stránkách www.robosoutez.cz nebo www.facebook.com/robosoutez. O dalších expozicích Fakulty elektrotechnické ČVUT na festivalu Maker Faire Prague se dozvíte více na festivalovém webu.