Harmonogram obhajob a státních závěrečných zkoušek

11.06.2019 - 08:00
Harmonogramy jednotlivých komisí pro obhajoby závěrečných prací a státních závěrečných zkoušek konaných v termínech 11.6., 12.6, 18.6., 19.6. a 20.6.

Harmonogramy jsou v části "Ke stažení"