Kariéra

Závazná pravidla pro kariérní postup zaměstnanců a studentů, která odsouhlasená vedením Katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v roce 2010.
  1. Absolvent inženýrského (magisterského) studia může být přijat na katedru na pracovní pozici inženýr-technik-vývojář ve výzkumu, a to na maximální dobu 3 let. Náplní práce jsou vývojové úkoly v rámci výzkumných grantů (vývoj HW, programování SW, ...). Po ukončení této doby však musí katedru opustit a nesmí být již z žádného dalšího projektu zaměstnán. Toto není primárně pedagogická pozice, a tak přímé zapojení do výuky by mělo být spíše výjimečné, ideálně formou přípravy výukových laboratorních experimentů. Počet takových pracovních míst na oddělení je omezen, na jednoho takového technika by měli připadat alespoň dva doktorandi.
  2. K úspěšnému absolvování doktorského studia na Katedře řídící techniky je nutné v okamžiku podání práce mít přijatý článek v některém časopise ze seznamu SCI nebo SCI Expanded.
  3. Po absolvování doktorského studia absolvent odchází z katedry (do firmy, do zahraničí, a to nejpozději do několika měsíců (po případném dokončení či předání projektů).
  4. Na postdoktorskou pozici na katedře mohou být přijímáni pouze držitelé doktorátu z vybraných domácích škol mimo FEL ČVUT a ze zahraničí (doktorát nebo postdok). První akademickou pracovní pozicí na katedře je odborný asistent(angl. Assistant professor). Na tuto pozici je nutný doktorát a následné absolvování postdoktorské stáže v zahraničí v minimální délce jednoho roku, případně zkušenost s hi-tech průmyslovým výzkumem (opět v zahraničí). Samotné přijetí je však dále podmíněno předchozími pracovními výsledky kandidáta i aktuálními potřebami pracoviště. (Stáž na akademickém pracovišti v zahraničí bez doložitelných výsledků ve formě článků v impaktovaných časopisech bude ve výběrovým řízení hodnocena velmi slabě).
  5. Na pozici odborného asistenta může člověk setrvat maximálně 5 let od přijetí. Během té doby se snaží vybudovat si výzkumné pracoviště (případně laboratoř), malý tým z doktorandů a postdoků, získávat pro ně granty a průmyslové projekty a publikovat výzkumné výsledky v mezinárodních časopisech. Po uplynutí lhůty 5 let musí podat habilitační práci. Pokud ji nepodá nebo neobhájí, odchází z katedry.
  6. Alternativou k akademické dráze odborný asistent -> docent -> profesor je pozice pedagogického pracovníka (angl. Lecturer, Instructor nebo Adjunct professor). Těchto pozic je však omezený počet, vážou se na konkrétní potřeby při zabezpečení výuky velkých úvodních předmětů v bakalářském studiu, které nevyžadují výzkumný profil přednášejícího. V současné době jsou takové pozice 3. Nutnou podmínkou je však i zde doktorát. Takový pracovník nemůže mít doktorandy, nemůže si založit vlastní laboratoř/skupinu, o granty žádá a výuky vede výhradně po dohodě s vedoucím svého oddělení.

Za obsah odpovídá: