Organizační struktura

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Tajemník katedry: Ing. Jindřich Fuka

Oddělení katedry