Výroční zprávy

Každý rok vydáváme ročenku katedry řídicí techniky, která shrnuje dění na katedře, zajímavé projekty, konference, studentské soutěže atd. Součástí je jmenný seznam zaměstnanců katedry v daném roce.