Laboratoř průmyslových řídicích systémů (KN:E-s109)

Laboratoř průmyslových řídicích systémů patří k největším laboratořím v areálu ČVUT na Karlově náměstí. Označuje se někdy i jako Strojovna, protože v ní kdysi stály výkonné regulátory motorů, na kterých si studenti procvičovali metody jejich řízení. I dnes si zachovala svůj původní účel, a to praktickou výuku prostředků řízení, avšak používají se zde již současné průmyslové řídicí systémy.

Návštěvníky v první řadě zaujme řada velkých modelů různých systémů, a to žonglér, pneumatické výtahy, přečerpávací vodní elektrárna, stolní fotbal nebo třídění barevných míčků. Většina z nich je propojena do systému LabLink, takže studenti je mohou programovat i na dálku z pohodlí domova nebo koleje. Sledují jejich chování průmyslovými kamerami a pomocí vzdálených ploch modely programují. Jakmile mají řídicí projekt z velké části připravený, v laboratoři si ho jen doladí.

K řízení se v laboratoři používají průmyslové řídicí systémy PLCs - Programmable Logic Controllers. Do češtiny se jejich název překládá nejčastěji jako Programovatelné automaty. Ve strojovně jsou u všech modelů, a to včetně mnoha průmyslových komunikačních sítí jako Profinet, Profibus, a dalších, kterými jsou PLC spojena se snímači a s akčními elementy. Vše se samozřejmě využívá k praktické výuce.

Další zajímavou dominantou laboratoře je průmyslový robot od firmy KUKA, a to zcela moderní typ používaný na výrobních linkách například v továrně Škoda Auto. Nechybí u něho ani řada zabezpečovacích systémů pro zajištění bezpečnosti a zdraví osob, které s robotem pracují.

Robot je součástí tzv. Digitální továrny představované simulačním prostředím Tecnomatix Process Simulate a Plant Simulation. V něm si studenti pod vedením vyučujících mohou připravit a otestovat kompletní projekty návrhů průmyslových linek, a teprve po jejich odladění si jejich část vyzkoušet na reálném systému.

V laboratoři se vyučují i další předměty, jejichž přípravky jsou sice o něco menší, takže nezaujmou zrak na první pohled, avšak zůstávají neméně zajímavé. Výuka návrhů vestavěných procesorových systémů na programovatelných obvodech FPGA pomocí vývojových desek Altera DE2. Stejné vývojové soupravy využívá také řada předních světových universit včetně MIT. Dále se zde učí úvod do robotiky, mezi studenty velice populární předmět, ve kterém konstruují roboty ze stavebnice LEGO. Můžeme dále také zmínit i další předmět, kde se provádějí návrhy a realizace elektronických obvodů.

V laboratoři najdete také i systémy s velice pokročilou distribuovanou síťovou architekturou a polohovým řízením, jako již zmíněný žonglér a stolní fotbálek, které se nepoužívají přímo k výuce, ale slouží k samostatným pracím, které zde studenti řeší jako vlastní projekty v rámci bakalářských a diplomových prací.

Výčet aktivit může vzbudit dojem, že v laboratoři bude velká tlačenice, ale není tomu tak; laboratoř KN-E-s109 je opravdu hodně, hodně velká. Najdete ji na Katedře řídící techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze na Karlově náměstí 13 v suterénu budovy E (dveře KN:E-s109).

Odkazy na předměty vyučované v laboratoři