Laboratoř řídicích systémů Allen-Bradley (KN:E-23)

Laboratoř pro výuku teorie řízení a programovatelných automatů. Nachází se zde celá řada laboratorních modelů a programovatelných automatů od firmy Rockwell Automation, na kterých se studenti naučí aplikovat svoje teoretické znalosti a seznámí se s reálnými problémy při řízení. Laboratoř se nachází na Katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze na Karlově náměstí 13 v přízemí budovy E, dveře KN:E-23 a jejím správcem je Ing. Jindřich Fuka.

Laboratorní modely

Laboratorní modely slouží k podpoře výuky modelování a řízení dynamických systémů. Jsou použity jak v základních kurzech bakalářského studia pro výuku identifikace a řízení pomocí klasických regulátorů (PID, stavový regulátor), tak umožňují i demonstraci moderních metod řízení (např. LQ, LQG a MPC regulátory). Modely lze ovládat a řídit přímo z připravených simulinkových schemat s využitím programů Matlab, Simulink a Real Time Toolbox nebo pomocí programovatelných automatů Rockwell Automation.

 • Vodárny V1 - V4 - slouží jako model řízení výšky hladiny ve spojených nádržích s uzavřeným cyklem. Modely simulují v praxi se nacházející systémy v petrochemickém, chemickém i jiném průmyslu nebo ve vodním hospodářství.
 • Vodárna V5 
 • Vodní elektrárna E1 - model systému s výrazným a proměnným dopravním zpožděním.
 • Vznášení L1 - demonstruje pneumatickou dopravu materiálu.
 • Tepelná soustava T1 - slouží k demonstraci, identifikaci a testování řídicích algoritmů pro soustavy s velmi dlouhými časovými konstantami. Typické aplikace jsou různé tepelné systémy, vytápěcí systémy, sklářské pece, kalcinační rotační pece apod.
 • Servomechanismus Amira S1 - model simuluje v praxi se vyskytující situace při zkoumání rychlostních a pozičních řídicích systémů. Regulace pozice (úhlu natočení) a rychlosti jsou v praxi používané u mnoha systémů, např. u různých robotů, manipulátorů apod. Využití najdeme také v dopravě, letectví, medicíně apod
 • Servomechanismus S2
 • Soustruh S3 - funguje jako demonstrace analogového dvouosého servosystému.
 • Kulička na tyči K1 - simuluje problémy objevující se při řízení nestabilních systému jako např. v letectví, při startu raketoplánu, řízení exotermní reakce v chemickém průmyslu, řízení vertikální polohy plazmatu v tokamaku apod.
 • Inverzní kyvadlo P1 - simuluje řadu procesů vyskytujících se v reálném světě, např. simuluje chování rakeplánu při startu.
 • Rychlé pohony M1 - fyzikální model, který umožňuje řízení jednoho motoru v závislosti na rychlosti druhého motoru a měnícím se převodovém poměru.