Libor Bukata získal Cenu Wernera von Siemense

08.03.2019 - 08:45
Doktorand Katedry řídicí techniky Libor Bukata získal za svou disertační práci prestižní cenu Wernera von Siemense v kategorii práce zabývající se konceptem Průmysl 4.0. Do této kategorie bylo tento rok zasláno 114 nominací. Práce Libora Bukaty byla vyhodnocena jako nejlepší. Vedoucím disertační práce byl Přemysl Šůcha.

Obsah práce Libora Bukaty spadá do oblasti optimalizace, plánování a rozvrhování výroby. Těžiště práce se nachází v návrhu algoritmů, které naleznou efektivní posloupnost operací výroby tak, aby se dosáhlo maximální efektivity. Navíc algoritmy jsou koncipovány za účelem využití veškeré kapacity počítače takzvanou paralelizací výpočtů. Hlavní část práce se věnuje optimalizaci robotických buněk s ohledem na energii při zachování taktu. Navržené algoritmy umí zohledňovat nejen rychlost robotů, ale také např. pořadí robotických operací nebo úsporné módy robotů. Na základě ověření algoritmů v praxi bylo potvrzeno, že lze uspořit až 20 % energie. Práce se rovněž zabývá rozvrhováním s omezenými zdroji, jež najde uplatnění například v hutním průmyslu nebo v montážních halách. Zajímavé na této části je využití výpočetní grafické karty na urychlení výpočtů, což umožnilo zrychlit výpočty až padesátkrát a vyhodnotit více než milion možných řešení za sekundu.