Software a multilicence pro studenty

Na naší katedře si plně uvědomujeme, že kvalitní náročné studium vyžaduje rovněž kvalitní podporu výuky. Proto pro naše studenty zajišťujeme přístup k široké nabídce často velmi drahého software od renomovaných výrobců. Ať už se jedná o matematické balíky nebo vývojové nástroje, jsou k dispozici všem studentům naší katedry bez rozdílu. Podmínkou je mít zapsaný v rozvrhu alespoň jeden předmět, který je vyučován naší katedrou. Seznam dostupného software se průběžně mění podle toho jaké licence se nám podařilo zakoupit.

Technické informace o získání přístupu k licencím a jejich využívání naleznete na Portálu podpory IT DCE.

Altera Quartus II ve výuce předmětu Struktury počítačových systémů

Pro výuku v rámci předmětu Struktury počítačových systému zajistila katedra 45 plovoucích licencí na softwarový balík Altera Quartus II 9.1 SP2 Subscription Edition, který slouží k přípravě…

Microsoft DreamSpark (dříve MSDN Academic Alliance)

Microsoft DreamSpark (dříve MSDN Academic Aliiance) je jednoduchá a relativně nenákladná cesta, jak mohou akademická pracoviště studentům zpřístupnit ve svých učebnách a laboratořích aktuální…

Software pro studenty a zaměstnance poskytovaný ČVUT

ČVUT v Praze poskytuje svým studentům a zaměstnancům softwarové multilicence. Pro studenty je přístup omezen na výukové nástroje. Pro zaměstnance jsou k dispozici…